Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte (CPP): nr. 176 „ România Start-up” finantata din DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, având asociată schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori”

[…] 1 Introducere

Acest document cuprinde Condiţiile Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 176 „România Start-up”. Informaţiile generale cu privire la:

  • documentele programatice,
  • eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor şi partenerilor acestora,
  • eligibilitatea cheltuielilor,
  • completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare,
  • evaluarea şi selecţia proiectelor,
  • contractul de finanţare,
  • implementarea proiectelor

sunt prezentate în Ghidul Solicitantului – Condiţii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte. …citeste mai departe

Sursa fonduri-ue.ro