MFE – AM POSDRU publica spre consultare Instructiunea privind implementarea contractelor de finantare aferente Domeniului Major de Interventie 6.1. Va rugam sa transmiteti pâna la data de 02.12.2014, ora 16.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

[…]1. În vederea eficientizarii managementului financiar al proiectelor și pentru asigurarea fluxului financiar necesar implementarii contractelor ce intra sub incidenta schemei de ajutor de minimis, beneficiarii pot depune cereri de plata.Astfel pentru partea de subventie aferentă structurilor de economie sociale, AMPOSDRU recomanda mecanismul decontarii cererilor de plata.

2. Cererea de plată va respecta mecanismul decontarii cererilor de plată așa cum este prezentat in Instrucțiunea AM POSDRU nr. 82.

… citeste mai departe

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene