MFE – AM POSDRU publica spre consultare Instructiunea  privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU. Descarca Anexe.

Va rugam sa transmiteti pâna la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune_contractare@fonduri-ue.ro.

[…] 1. În cadrul procesului de semnare a contractelor de finanţate aferente proiectelor aprobate, AM POSDRU/organismele intermediare POSDRU şi beneficiarii vor asigura respectarea următoarelor prevederi:

• După informarea Beneficiarului cu privire la aprobarea cererii de finanțare, Beneficiarul are obligaţia de a se prezenta la sediul AMPOSDRU/OI/OIR la data şi ora comunicate de AM/OI/OIR, în vederea semnării contractului de finanţare. În cazuri excepţionale şi justificate, dacă reprezentantul legal sau persoana împuternicită nu se pot prezenta la data precizată de AMPOSDRU/OI/OIR, va propune o nouă dată de semnare a contractului, dar care să nu depășească data de începere a implementării proiectului, stipulată în art. 2 din contractul de finanțare; … citeste mai departe

Sursa fonduri-ue.ro