MFE – AM POSDRU publică spre consultare Instrucțiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementării contractelor de finantare POSDRU.

Va rugăm sa transmiteti pâna la data de 17.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: instructiune_monitorizare@fonduri-ue.ro.

[…] Art. 1   PREFINANTARE

1.1. In conformitate cu prevederile contractului de finantare,  beneficiarii  proiectelor finantate prin POSDRU  pot solicita in nume propriu si/sau pentru parteneri sume cu titlu de prefinantare.

1.2. Exceptie fac beneficiarii proiectelor finantate prin POSDRU si partenerii acestora, care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, nu vor putea  primi  prefinantare,  deoarece  isi  vor  asigura,  prin  bugetul propriu, sumele necesare finantarii valorii totale a activitatilor proprii, pe care le desfasoara in cadrul proiectului. … citeste mai departe

Sursa fonduri-ue.ro