MFE – AMPOSDRU publica rezultatul procesului de evaluare pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 168 ” Dezvoltarea economiei sociale” DMI 6.1:

Lista provizorie a proiectelor admise (partea a 2-a);

Lista proiectelor respinse în Faza B.

În data de 30 septembrie 2014 se vor transmite scrisorile  de informare aferente fazei B de evaluare.

Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare vor contacta DG AMPOSDRU la adresa evaluare168@fonduri-ue.ro.

Rezultatul procesului de evaluare poate fi contestat. Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura AMPOSDRU, la adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36 (parter), sector 2, Bucuresti.

Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a contestatiei la registratura AMPOSDRU este 6 octombrie 2014, orele 16.00.

Pentru contestatiile transmise prin curier/posta, data limita de transmitere este 6 octombrie 2014.

Sursa fonduri-ue.ro