Ministerul Fondurilor Europene – AMPOSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru DMI 6.2 „Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”.

Va rugam sa transmiteti pâna la data de 06.10.2014, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

[…] 1 Introducere

Acest document cuprinde Condiţiile Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. ……………… „ Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Informaţiile generale cu privire la:

  • documentele programatice,
  • eligibilitatea proiectelor, solicitanţilor şi partenerilor acestora,
  • eligibilitatea cheltuielilor,
  • completarea şi transmiterea unei cereri de finanţare,
  • evaluarea şi selecţia proiectelor,
  • contractul de finanţare,
  • implementarea proiectelor

sunt prezentate în Ghidul Solicitantului – Condiţii generale aferent acestei cereri de propuneri de proiecte. …citeste mai departe

Sursa fonduri-ue.ro