OIR PECU BI, în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului MICROFUTURE “Future Proof Microfinance for Social Inclusion”, finanțat de Interreg Europe, a organizat cu succes Cea de-a Doua Întâlnire a Stakeholderilor din România. Evenimentul a avut loc pe 27 februarie 2024, între orele 09:30 și 14:00, la Grand Hotel Continental din București, și a reunit reprezentanți importanți din sectorul microfinanțării și economiei sociale.

Această întâlnire a constituit o platformă esențială pentru dialog și colaborare între diferite entități implicate în dezvoltarea sectorului microfinanțării și a economiei sociale. Printre participanți s-au numărat reprezentanți din Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), Asociația de Microfinanțare, BCR Social Finance, AFIN, Fonduri Structurale, ASSOC, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, DGASPC S6, precum și alte organizații, ONG-uri și entități private.

Agenda evenimentului a cuprins prezentări și discuții precum:

  • Prezentarea statusului actual al proiectului MICROFUTURE
  • Prezentarea modelului de instrument financiar de tip garanție din Italia (Învățare de la parteneri)
  • Prezentare Instrument financiar de tip garanție propus de FNGCIMM, Mihaela Constantinescu
  • Discuții de grup moderate de Roxana Lupu și Mihaela Vasiloi de la Ashoka România
  • Prezentarea sumarului Analizei Teritoriale pentru România în sectorul microfinanțării și economiei sociale
  • Principii de colaborare prin inovare prezentate de Ashoka România

Un moment deosebit de important al întâlnirii a fost prezentarea făcută de Mihaela Constantinescu, reprezentând FNGCIMM, privind propunerea unui instrument financiar de tip garanție pentru România. Această propunere reprezintă o noutate pe piața din România, introducând un model de finanțare mixtă, care combină granturile cu creditele. Specificul acestui instrument constă în faptul că granturile sunt oferite prin Programul Educație și Ocupare (PEO), ceea ce aduce o valoare adăugată semnificativă pentru beneficiarii finali.

Importanța prezentării Mihaelei Constantinescu arată relevanța și aplicabilitatea acestui instrument financiar pentru întreprinderile sociale din România. Propunerea vizează crearea unui cadru mai accesibil și susținut pentru microfinanțare, cu potențialul de a stimula creșterea economică și incluziunea socială la nivel național. O abordare integrată de finanțare și suport pentru întreprinderile sociale, oferindu-le acces la capital necesar dezvoltării și sustenabilității lor pe termen lung.

Sesiunea moderată de reprezentanții Ashoka Romania, Roxana Lupu și Mihaela Vasilori, a avut ca subiect principal discutarea introducerii Instrumentului financiar destinat întreprinderilor sociale din România, după modelul propus de FNGCIMM.

Această inițiativă a stârnit un interes considerabil printre participanți, deschizând calea spre o serie de dezbateri constructive și detaliate pe marginea viabilității, necesității și modalităților de îmbunătățire a propunerii.

Întâlnirea s-a încheiat cu o sesiune de concluzii, unde s-au conturat direcțiile de acțiune și colaborare pentru perioada următoare. Discuțiile s-au axat pe necesitatea consolidării parteneriatelor multistakeholder și pe identificarea de modalități concrete prin care microfinanțarea poate răspunde mai eficient nevoilor economiei sociale.

În concluzie, evenimentul a fost un forum valoros pentru schimbul de idei și strategii privind îmbunătățirea accesului la finanțare pentru întreprinderile sociale din România. A adus în prim-plan necesitatea unor schimbări legislative, a unei schimbări de mentalitate în rândul întreprinderilor sociale și a instituțiilor financiare, precum și importanța consultanței și formării continue pentru a contura cu succes peisajul financiar complex al economiei sociale.

Prin organizarea acestei întâlniri în cadrul proiectului MICROFUTURE, OIR PECU BI și partenerii săi reafirmă angajamentul față de dezvoltarea sustenabilă a sectorului microfinanțării și a economiei sociale în România.