Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Bucuresti Ilfov anunță lansarea proiectului MICROFUTURE – ”Microfinanțare sustenabilă pentru incluziune socială”

Proiectul ”Microfinanțare sustenabilă pentru incluziune socială”, finanțat prin programul Interreg Europe își propune ca obiectiv principal folosirea învățării interregionale pentru a îmbunătăți cadrul de politici publice care sprijină microfinanțarea, asigurându-ne că furnizăm microfinanțare sustenabilă în viitor, învățând din pandemia COVID și adaptându-ne la noile cerințe de politică și de piață. Ne așteptăm ca politicile politice îmbunătățite să facă o diferență reală în teritoriile participante în ceea ce privește oportunitățile din piața muncii pentru populațiile vulnerabile și microîntreprinderi.
În conformitate cu viziunea profesorului Muhammad Yunus, câștigător al Premiului Nobel, căutăm să creăm un cadru de politici publice care să încurajeze redresarea socio-economică, făcând loc economiei sociale și asigurându-ne că efectul multiplicator al microfinanțarilor poate amplifica pozitiv impactul social, de mediu și economic. Pentru a atinge acest obiectiv ambițios, ne propunem să creștem capacitatea autorităților publice și a furnizorilor de microfinanțare orientate înspre componenta socială de a modifica metoda de microfinanțare, cât și schemele de sprijin auxiliar în conformitate cu noile nevoi ale pieței.
În prezent, microfinanțarea trebuie să devină un instrument “viabil pe termen lung”. Crearea unei viziuni asupra comunității pe care ne-o dorim în viitor, ne oferă imaginea completă asupra modului în care economia, mediul, infrastructura și aspectele sociale se pot îmbunătăți.
Alături de partenerii noștri, răspândiți în întreaga Europă, împărtășim cu toții angajamentul față de microfinanțare ca instrument de incluziune socială. Considerăm că este nevoie de un sistem mai robust. În calitate de partener principal, venim cu o experiență de management extinsă, iar expertiza noastră din rolul de organism intermediar aduce un plus valoare în cadrul proiectului, anunță conducerea OIR BI.
Prioritățile specifice proiectului vizează persoanele care au dificultăți în accesarea microfinanțării pentru întreprinderi noi, întreprinderi sociale, studenți, zonele rurale, persoanele cele mai excluse din punct de vedere social și exploatarea oportunităților din sectoarele cu potențial ridicat.

  • Proiectul propune următoarele etape:
  • Rolul și integrarea microfinanțării ca model de conștientizare legat de provocările actuale (redresare, modernizare, incluziune socială)
  • Microfinanțarea ca instrument în viitor – stabilirea a ceea ce înseamnă “un sistem de microfinanțare sustenabil” pe plan local

Impactul microfinanțării – învățare regională și interregională, consolidarea capacităților pentru a concepe și, acolo unde este posibil, pentru a iniția punerea în aplicare a unor îmbunătățiri concrete ale politicilor în vederea consolidării unui sistem de microfinanțare sustenabil.
Combinația acestor etape ar trebui să conducă la creșterea cunoștințelor, a capacității și la îmbunătățiri concrete ale fiecărei politici selectate de parteneri.
România poate dispune de un valoros și variat potențial pentru serviciile de microfinanațare și de servicii suport care să ofere posibilitatea de a dezvolta beneficii semnificative pentru economia țării; aceasta fiind baza pentru impactul socio-economic la care aspiră MICROFUTURE.
Partenerii proiectului:
1. Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Bucuresti Ilfov – Lead Partner – Romania
2. Grameen Foundation Italy – Advisory Partner – Italia
3. Metropolitan City of Bologna – Partner – Italia
4. Development Centre Heart of Slovenia – Partner – Slovenia
5. Region Örebro County – Partner – Suedia
6. County of Seine-Saint-Denis – Partner – Franța