Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU publica spre consultare:

INSTRUCȚIUNEA NR. …….

“PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANȚATE ÎN CADRUL DMI 3.1. „PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE”

Având în vedere:

  • Prevederile OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Adoptarea unor măsuri financiare pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene;
  • Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori”; – Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 176 „România Start-up”,

Directorul general al Autorității de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane emite următoarea instrucțiune privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”

Cererile de propuneri de proiecte în cadrul DMI 3.1 au ca scop dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale persoanelor care doresc sa dezvolte o activitate independenta si care au varsta peste 18 ani si subventionarea planurilor de afaceri ale acestora in vederea cresterii ratei de ocupare, in mod sustenabil, in acord cu sectoarele identificate ca fiind competitive[…]”

Citeste tot articolul: Instructiunea privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”.