Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează modulul „Cereri de finanțare” al sistemului informatic MySMIS2021, sistemul unic de management al informației prin care vor fi accesate fondurile în valoare de 46 miliarde euro, alocate României prin Politica de Coeziune 2021-2027.

Începând de astăzi, prin intermediul noului modul al platformei dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Autoritățile de Management vor lansa apeluri pentru proiecte cu finanțare europeană, iar cei interesați vor putea depune digital toate documentele de accesare a acestora.

„Venim în întâmpinarea beneficiarilor atât prin lansarea acestui modul într-un timp scurt, cât și prin felul în care această funcționalitate a aplicației MySMIS2021 a fost gândită. Acest modul va facilita introducerea informațiilor de către solicitanți, fiind programat astfel încât să permită completarea de informații structurate și atașarea de documente aferente în secțiuni definite, făcând mai ușoară elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare. Aceste facilități ale sistemului informatic MySMIS2021 și cele ce vizează interoperabilitatea cu alte sisteme informatice vor contribui la eficientizarea și accelerarea atragerii fondurilor europene alocate României. Reamintesc faptul că potențialii beneficiari au la dispoziție un buget de investiții de 46 miliarde euro, aproape dublu față de cel disponibil în ciclul financiar anterior. Și pentru această etapă de dezvoltare a MySMIS2021 doresc să le mulțumesc partenerilor implicați, în special dezvoltatorului sistemului informatic – Serviciului de Telecomunicații Speciale”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Utilizatorii sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ vor avea la dispoziție un call-center de suport specializat, dezvoltat tehnic de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și operat de către MIPE, la numărul unic de telefon 031.9268.

MySMIS2021/SMIS2021+ este o aplicație cu un nivel ridicat de sofisticare și flux 100% digital, elimină în totalitate documentele în format tipărit, reduce birocrația, asigură securitate ridicată și transparență în procesul de accesare a fondurilor europene. Prima funcționalitate importantă a aplicației a fost modulul „Autentificare și autorizare” disponibil din data de 16 mai 2023.

MySMIS2021/SMIS2021+, în sprijinul beneficiarilor

Pentru a veni în întâmpinarea beneficiarilor, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ vine cu o serie de noutăți în comparație cu cel utilizat în exercițiul financiar 2014-2020. În cadrul aplicației MySMIS2021  solicitanții de fonduri europene au posibilitatea de a depune electronic declarația unică prin care își vor asuma că au respectat toate cerinţele pentru depunerea cererii de finanţare şi îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului. Ulterior, în cazul în care proiectul este admis la contractare vor prezenta toate documentele justificative. Această abordare va simplifica și eficientiza inclusiv procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse.

Totodată, prin indicatorii de etapă, monitorizarea și evaluarea proiectelor va putea fi asigurat progresul implementării proiectului, într-o manieră obiectivă și transparentă.

Suplimentar, sistemul va asigura un plan de monitorizare a proiectelor ce va avea ca efect consolidarea și eficientizarea întregului proces de către autoritățile de management/organismele intermediare, precum și implementarea acestora.

În vederea creșterii calității serviciilor publice, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ facilitează schimbul de date cu sisteme informatice ale altor autorități, în baza principiului interoperabilității.

Totodată, în dezvoltarea sistemului informatic s-a pus accent pe corelarea informațiilor și preluarea automată a acestora în diverse secțiuni ale aplicației, pentru a reduce timpul necesar completării informațiilor de către utilizatori, precum și simplificarea procesului, prin comasarea sau eliminarea mai multor interfețe din sistem informatic MySMIS2014. De asemenea, la nivelul MySMIS2021 s-a optimizat modalitatea de construire și modificare a bugetului proiectului, iar informațiile introduse se corelează automat cu alte secțiuni, în funcție de tipul bugetului, după caz.

Astfel, sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ asigură o utilizare facilă, transparentă, nediscriminatorie și simplificată la fondurile europene, având ca obiective principale:

–  reducerea birocrației pentru beneficiari;

– reducerea duratei proceselor de evaluare, selecție și contractare, pentru respectarea termenelor și condițiilor prevăzute de reglementările legale aplicabile în domeniu;

– eficientizarea procesului de implementare și monitorizare a proiectelor  de către autoritățile responsabile.

Despre MySMIS2021/SMIS2021+

Sistemul informatic se accesează prin intermediul linkului https://mysmis2021.gov.ro. Potențialii beneficiari pot accesa contul unic pentru a introduce deja documentele preliminare necesare procesului de accesare a fondurilor europene. De asemenea, aceștia au acces la răspunsurile la întrebările frecvente ce apar în utilizarea aplicației, precum și un sistem de Helpdesk prin care vor putea obține rapid răspunsuri la întrebări.

Un manual de utilizare a platformei este disponibil AICI.

Reamintim faptul că MIPE a publicat calendarul consolidat al apelurilor de proiecte în 2023, pentru programele cu finanțare din fonduri europene, care să permită o corelare a diferitelor surse, atât din Politica de Coeziune 2021-2027, cât și din PNRR. Calendarul este disponibil aici: https://mfe.gov.ro/calendar-apeluri-de-proiecte/.

Sursa mfe.gov.ro