Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a demarat procesul de semnare a Acordurilor de delegare atribuții privind implementarea Programului Educație și Ocupare 2021 – 2027 (PEO) și a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PoIDS) în România, în temeiul art. 71 alin. 3 din Regulamentul (UE) 1060/2021.

Primele șase acorduri de delegare atribuții au fost încheiate cu Organismele intermediare regionale pentru Programe europene capital uman (OIR PECU) din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, respectiv cu OIR PECU București-Ilfov, OIR PECU Sud-Muntenia, OIR  PECU Vest, OIR PECU Nord-Est, OIR PECU Nord-Vest, OIR PECU Sud-Est.

Acordurile stabilesc atribuțiile delegate Organismelor Intermediare de către Autoritatea de Management pentru PEO și PoIDS pentru prioritățile din cadrul programelor, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor.

Semnarea acordurilor de delegare va asigura o bună implementare în România a celor două programe – Educație și Ocupare, cu un buget de circa 4,3 miliarde de euro care vor fi utilizați pentru a continua investițiile pe piața muncii din România și respectiv Incluziune și Demnitate Socială, cu un buget de 4,15 miliarde de euro care sunt alocați pentru a oferi ajutor unor grupuri vulnerabile și celor mai defavorizați cetățeni ai României.

Acordurile de delegare atribuții cu Organismele Intermediare Regionale au fost încheiate pentru toată perioada de implementare a PEO și PoIDS, precum şi pentru o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a celor două programe.

Sursa mfe.gov.ro