Proiectul interregional 40Ready, “Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0” este o punte de colaborare, o platformă pentru schimb de experiență și învățare comună intre 8 parteneri din 7 țări. Aceste țări sunt: Italia, Belgia, Finlanda,  Polonia, Spania, Lituania și nu în ultimul rând, România. Țara noastră este reprezentată în cadrul proiectului de către Organismul Intermediar Regional PECU, regiunea București- Ilfov.

Proiectul are un obiectiv principal și anume, pregătirea IMM-urilor pentru Revoluția Industrială 4.0 și obiective secundare care constau în adaptarea la provocările pe care le aduce Revoluția Industrială 4.0 pentru antreprenorii, managerii, angajații IMM-ului și imbunătățirea instrumentelor de politici publice care susțin IMM-urile in transformarea lor tehnologică, organizațională și culturală.

În cadrul acestui proiect, OIR PECU București- Ilfov a îmbunătățit o politică publică, introducând un nou criteriu în cadrul programului operațional POCU 3.12 Competențe digitale pentru angajaţii din IMM, „Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice”, la anexa 3 „Criterii de evaluare și selecție tehnică, financiară”. De asemenea, a urmărit îndeaproape două dintre cele 72 de proiecte aprobate în cadrul programului operațional POCU 3.12 Competențe digitale pentru angajaţii din IMM, respectiv Clusterele Smart Alliance și Factory 4.0.

Inițiativa națională FACTORY 4.0 se poziționează ca un catalizator pe piața românească de formare și consultanță în domeniul transformării digitale. A dezvoltat programe inovative de instruire care includ cele mai noi concepte și tehnologii în cadrul unui ecositem care unifică zona de formare, consultanță și implementare a soluțiilor prin parteneriate strategice cu furnizori recunoscuți de tehnologie.

Clusterul Smart Alliance este un creator și implementator de soluții inovatoare de afaceri end-to-end pentru sectoarele cheie ale economiei românești și pentru domeniile de vârf ale economiei mondiale.

Aceste doua entități, care au fost și stakeholderi principali în cadrul 40Ready, au răspuns unui chestionar privind stadiul de implementare al proiectelor, din care putem extrage următoarele concluzii:

  • Au fost selectate IMM-uri din domenii cum ar fi industria auto sau activități de inginerie și consultanță tehnică
  • Au fost întâmpinate în câteva cazuri unele dificultăți legate de disponibilitatea grupului țintă de a oferi toate documentele solicitate în cadrul proiectului
  • Grupul țintă include și categorii de persoane vulnerabile(angajați vârstnici cu vârsta cuprinsa între 55-64 ani și femei)
  • Recrutarea IMM-urilor s-a facut prin organizarea de evenimente online, postări pe rețele Social Media, newsletter pe bază de clienți sau desfășurarea de campanii de conștientizare a angajatorilor
  • Cursurile selectate sunt din următoarele categorii: Managementul Energetic cu Platforme IoT, Managementul Calității În Industry 4.0, Securitate Cibernetică, Sales Force Automation, Proiectare CAD A Produselor Pentru Printare 3D, Programarea Mașinilor Automate De Producție CNC, Simularea Proceselor Automatizate și Programarea Roboților Industriali, Aplicaţii informatice pentru eficientizarea activităţii întreprinderilor, Aplicații informatice de tip CRM (Customer Relationship Management) pentru eficientizarea activităţii întreprinderilor, Aplicații informatice de tip ERP (Enterprise Resource Planning) pentru eficientizarea activităţii întreprinderilor, Aplicații informatice de tip CAD (Computer Aided Design) pentru eficientizarea activităţii de producție/ fabricație a întreprinderilor
  • Beneficiile derivate din proiect sunt legate în mare parte de dezvoltarea unui ecosistem de parteneriate care susțin pe viitor dezvoltarea competențelor digitale sau adoptarea unor programe de învatare la locul de muncă în domeniul alfabetizarii digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor.

Concluzionând, impactul proiectului 40Ready este unul semnificativ, primele rezultate concrete putând fi observate deja în implementarea proiectelor din cadrul programului operațional POCU 3.12 Competențe digitale pentru angajaţii din IMM