Serviciul Coordonare SMIS din MDRAPFE a anunțat că, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a pus la dispoziția Autorităților de Management (AM) și viitorilor beneficiari de fonduri europene modulele de Contractare și de Achiziții pentru proiectele depuse și evaluate în MySMIS2014.

Operaționalizarea modulului Contractare permite AM și beneficiarilor să semneze contracte mai rapid, debirocratizează, standardizează și transparentizează precontractarea în sistem. Beneficiarul este informat despre stadiul proiectului său și nu mai este nevoit de depună pe hârtie documente suplimentare necesare contractării.

Modulul Achiziții are scopul de a sprijini managementul proiectelor prin corelarea în cadrul MySMIS2014 a informațiilor referitoare la achizițiile realizate de solicitanți cu informațiile din cererile de finanțare. În acest modul sunt înregistrate date despre etapele achizițiilor efectuate în cadrul proiectelor (inițiere, derulare, evaluare, atribuire și modificare prin acte aditionale), asigurându-se monitorizarea procedurilor de achiziții în cadrul proiectulu. Ca urmare a operaționalizării acestui modul, secțiunea Plan de Achiziții din cererile de finanțare va avea introduse automat informațiile completate de către solicitant în modulul de achiziții (similar cu secțiunea Solicitant, unde nu se completează informații, ci sunt încărcate automat din meniul aferent entității juridice).

***

Informații suplimentare:

  1. Instrucţiune de utilizare a modulului Contractare;
  2. Instrucțiune de utilizare a modulului Achiziții.

Sursa: MDRAPFE