Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Bucuresti Ilfov organizează ”Prima întâlnire a stakeholderilor din România” în cadrul proiectului MICROFUTURE – ”Microfinanțare sustenabilă pentru incluziune socială”

Pe data de 19 iulie, se va desfășura Prima întâlnire a stakeholderilor din România în cadrul proiectului MICROFUTURE finanțat prin programul Interreg Europe, un program inovator care se concentrează pe utilizarea învățării interregionale pentru a îmbunătăți cadrul de politici publice care susțin microfinanțarea și economia socială.

Obiectiv principal: Învățare interregională pentru a îmbunătăți politicile publice care sprijină microfinanțarea ca instrument strategic pentru incluziune socială

Obiectiv secundar: Sprijinirea îmbunătățirii unui cadru de politici publice care încurajează redresarea socio-economică, inclusiv economia socială, luând în calcul impactul pozitiv și efectul multiplicator al microfinanțării în acest domeniu.

Obiectiv secundar: Creșterea capacității autorităților publice și a furnizorilor de microfinanțare orientați spre componenta socială de a optimiza instrumentele de microfinanțare și alte scheme de sprijin, în conformitate cu noile nevoi ale pieței.

Prima întâlnire a stakeholderilor din cadrul proiectului MICROFUTURE reprezintă un moment cheie în eforturile de îmbunătățire a cadrului de politici publice din România. Participanții vor avea ocazia să discute despre provocările și oportunitățile legate de microfinanțare și economia socială, să împărtășească experiențe și să identifice soluții inovatoare pentru a sprijini dezvoltarea acestor domenii vitale ale economiei românești.

Printre participanții așteptați la întâlnire se numără reprezentanți guvernamentali, organizațiilor non-guvernamentale, instituțiilor financiare, mediului academic și ai sectorului privat, care vor contribui și vor aduce plus valoare în dezvoltarea și atingerea obiectivelor din cadrul proiectului MICROFUTURE.

Proiectul MICROFUTURE reprezintă un angajament puternic pentru creșterea economiei sociale și a microfinanțării în România, având potențialul de a genera impact pozitiv în comunități și de a sprijini dezvoltarea durabilă și incluzivă. Se așteaptă ca rezultatele acestui proiect să influențeze în mod semnificativ cadrul de politici publice și să consolideze sectorul microfinanțării și economiei sociale în țară.

Pentru a fi la curent cu ultimele informații despre proiectul MICROFUTURE și progresele înregistrate în dezvoltarea politicii publice pentru microfinanțare și economie socială, urmăriți comunicatele de presă și actualizările ulterioare de pe pagina noastră https://www.oirbi.ro/category/future-proof-microfinance-for-social-inclusion/