Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Bucuresti Ilfov, singurul lider de parteneriat din România, a organizat ”Prima întâlnire a stakeholderilor din România”, în cadrul proiectului MICROFUTURE – Future proof microfinance for social inclusion

În data de 19 iulie 2023, a avut loc primul eveniment dedicat Stakeholderilor din România. Scopul acestei întruniri a fost să aducă în prim-plan contextul actual din România privind economia socială, microfinanțarea pentru economia socială și inovarea socială. Prin intermediul prezentărilor susținute, participanții au avut ocazia să înțeleagă perspectivele și provocările acestor domenii.

Organizat de OIR PECU, în calitate de lider de parteneriat al proiectului MICROFUTURE, evenimentul a reunit participanți din diverse sectoare, autorități publice și entități non-profit, interesate să afle mai multe despre proiectul MICROFUTURE și cum pot aduce valoare adaugată procesului de dezvoltare.

Deschiderea evenimentului a fost realizată de domnul Director Executiv al OIR PECU BI, Silviu Ancuța. Domnul Ancuța, pe lângă mulțumirile aduse tuturor participanților prezenți, a făcut și o prezentare a echipei implicate în acest proiect, menționând rolul fiecărui membru, dând cuvântul managerului de proiect, Alexandra Cârcu, care a evidențiat importanța proiectului MICROFUTURE asupra comunităților locale. Discursul său a deschis calea pentru o serie de prezentări și sesiuni interactive care au urmat în cadrul evenimentului, în care au fost evidențiate bunele practici și proiectele de succes în domeniul economiei sociale și microfinanțării.

”Nu trebuie să reinventăm roata. Trebuie doar să luăm exemple de bună practică să le adaptăm contextului național și să le aplicăm. Învățarea interregională și învățarea locală sunt vitale. Este un efort colectiv, de a îmbunătății acest sector care, din punctul meu de vedere, este extrem de important, dar și foarte aproape de sufletul meu și vă garantez că vom face toate demersurile să reușim.”, Alexandra Cârcu, Manager de proiect MICROFUTURE.

Unul dintre punctele cheie ale evenimentului a fost prezentarea proiectului MICROFUTURE – Future proof microfinance for social inclusion, finanțat de Interreg Europe. Scopul acestui proiect este să promoveze și să îmbunătățească politicile publice care sprijină microfinanțarea ca instrument strategic pentru incluziunea socială. Totodată, se urmărește încurajarea redresării socio-economice și a economiei sociale, luând în considerare impactul pozitiv și efectul multiplicator al microfinanțării.

Printre invitați s-au numărat Mariana Năstase, Director Executiv Adjunct OIR BI, reprezentanți ai Autorității de Management,  Dragoș Iorga – Director General AM POS, Oana Mitea – Șef Serviciu, Serviciul Politici de ocupare și Economie Socială Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională din cadrul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ana Murray – Director în cadrul Organizației Ashoka România, Felicia Relenschi – Director General AFIN (Prima Instituție Financiar Nebancară din România dedicată exclusiv sectorului economiei sociale) și Raluca Preluca – Director al Centrului Național de Competențe în Inovarea Socială și partener Fonduri Structurale.

Oana Mitea, Șef Serviciu din cadrul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, a adus în atenție rolul economiei sociale în România și la nivel european dar cel mai important, faptul că economia socială este văzută ca un instrument esențial pentru ocuparea de calitate, în special pentru grupurile vulnerabile. ”Aceasta reprezintă aproximativ 2,8 milioane de organizații în Europa, cu peste 13,6 milioane de locuri de muncă plătite iar 6,3% din forța de muncă este implicată activitați de economie sociala. În contextul european, economia socială contribuie la îmbunătățirea accesului pe piața muncii și la reducerea sărăciei și excluziunii sociale”, a evidențiat importanța susținerii și promovării economiei sociale în România, subliniind că aceasta poate juca un rol semnificativ în combaterea sărăciei, incluziunii sociale și creșterii calității vieții pentru categoriile vulnerabile. De asemenea, a menționat că guvernul român își propune să creeze un mediu favorabil pentru dezvoltarea economiei sociale, prin politici publice adaptate și prin facilitarea accesului la finanțare și resurse.

Un alt invitat important în cadrul evenimentului a fost Ashoka România.

”Organizația Ashoka, fondată în anul 1980, activă în 95 de țări, sprijină o rețea importntă de antreprenori sociali și inovatori din diferite domenii sociale. Prin intermediul unui proces riguros de selecție, membrii organizației sunt introduși într-un program de fellowship care îi susține pe parcursul întregii vieți în dezvoltarea și implementarea ideilor creative pentru inovarea socială”, menționează Ana Murray, Director în cadrul Organizației Ashoka România, evidențiând câteva exemple de succes din cadrul organizației, care au reușit să aducă schimbări semnificative în societate.

Felicia Relenschi a prezentat AFIN, prima instituție financiară nebancară din România dedicată exclusiv sectorului economiei sociale. AFIN își propune să faciliteze accesul la finanțare pentru operatorii economici cu impact social, care au nevoie de resurse pentru dezvoltare și sustenabilitate. Ea a subliniat necesitatea diversificării ofertei financiare și a sprijinului pentru dezvoltarea intermediarilor în acest domeniu.

Raluca Preluca, partener Fonduri Structurale, a oferit o perspectivă asupra finanțării inovării sociale în România și a prezentat inițiativele și proiectele derulate pentru a susține antreprenorii sociali. De asemenea, a subliniat nevoia unei reglementări și facilități mai bune pentru investitorii în domeniul economiei sociale și a dat exemplu de succes al unor investiții sprijinite de programele de accelerare și finanțare din fonduri europene.

Pe parcursul întâlnirii, s-a subliniat și importanța inovării sociale în economia actuală. Inovarea socială reprezintă dezvoltarea de soluții inovatoare pentru problemele sociale, adresând nevoi și provocări cu care se confruntă comunitățile. În acest context, au fost prezentate exemple de proiecte inovatoare care au generat un impact pozitiv semnificativ asupra comunităților locale.

Discuția de grup a fost unul dintre momentele cheie ale evenimentului, în care participanții, împărțiti în echipe, au fost încurajați să identifice principalele provocări cu care se confruntă economia socială și inovarea socială în România.

Toate echipele s-au reunit pentru a prezenta rezultatele lor și a discuta provocările identificate. Astfel, s-au putut contura problemele cheie cu care se confruntă economia socială și inovarea socială în România și s-au putut propune posibile soluții pentru abordarea acestora.

Printre participanții la eveniment s-au numărat reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, organizațiilor neguvernamentale, universităților și mediului de afaceri, care au avut ocazia să interacționeze și să identifice posibile oportunități de colaborare în sprijinul proiectului MICROFUTURE.

În încheierea evenimentului, s-a subliniat importanța continuării dialogului și colaborării pentru promovarea economiei sociale și a microfinanțării ca instrumente cheie pentru dezvoltarea sustenabilă și incluziunea socială.

Evenimentul a reprezentat o oportunitate valoroasă pentru cei prezenți de a învăța unii de la alții, de a împărtăși experiențe și cunoștințe și de a întări comunitatea.

Astfel, prima întâlnire dedicată cu precădere stakeholderilor, s-a încheiat cu succes, lăsând deschisă poarta pentru noi oportunități și inițiative . În urma acestui eveniment, se conturează un parcurs promițător, bazat pe colaborare, inovație și angajament, spre o microeconomie mai solidară și responsabilă.

Proiectul MICROFUTURE reprezintă un angajament puternic pentru creșterea economiei sociale și a microfinanțării în România, având potențialul de a genera impact pozitiv în comunități și de a sprijini dezvoltarea durabilă și incluzivă. Se așteaptă ca rezultatele acestui proiect să îmbunătățească cadrul de politici publice și să consolideze sectorul microfinanțării și economiei sociale în România.