În cadrul proiectului “Întărirea capacității IMM-urilor de a se adapta la Revoluția Industrială 4.0” a avut loc în data de 15 iunie 2022 workshopul organizat de către OIR PECU București- Ilfov, cu obiectivul de diseminare și promovare a rezultatelor proiectului 40Ready.

Acest eveniment a fost organizat la finalul primei faze din cele două ale proiectului. Această primă etapă a constat în înțelegerea nevoilor de dezvoltare a IMM-urilor în ce privește Revoluția Industrială 4.0 și realizarea unui plan de acțiune care s-a concretizat în introducerea unui nou criteriu de evaluare care susține însușirea  domeniului I4.0 de către IMM-uri, în cadrul Programului Operațional pentru Dezvoltarea Capitalului Uman 2014-2020, mai exact Programul operațional POCU 3.12 Competențe digitale pentru angajaţii din IMM.

Au participat în cadrul acestei ultime întâlniri cu stakeholderii și partenerii proiectului, reprezentanți ai mediului public și privat, printre care îi amintim pe: Andreea Paul– Președinte Smart Lab INACO, Manuela Catrina– director executiv ISD, Ana Adumitroaei– ADR București- Ilfov, Cristian Cosmin– Director general adjunct FNGCIMM , Bogdan Patru– Government Engagement Lead Romania și Croația, Marius Hărătau– CEO Factory 4.0, Ștefan Grigore– Cluster IT Smart Alliance, Constantin Magdalina– Valoria, Cătălin Renghea – Senior Consultant Public Affairs Solutions , Cosmin Șerbănescu– Președinte Institutul Național de Control Intern, Răzvan Cotovelea– Lector Univ. Dr. SNSPA, Silviu Ancuța– Director executiv adjunct OIR PECU BI, Dragoș Iorga – Director executiv OIR PECU BI, alți consultanți și reprezentanți ai mediului public și privat.

A fost prezentat planul de acțiune propus în cadrul proiectului, care a fost deja aprobat de către Comisia Europeană, urmând a fi implementat și monitorizat. Printre cele mai importante activități de monitorizare menționăm:

  • Organizarea unor întâlniri și consultări cu decidenții: Autoritatea de Management POCU, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
  • Consolidarea rețelei de stakeholderi
  • Realizarea unui sondaj pentru beneficiarii proiectelor privind stadiul implementării programelor de dezvoltare a competențelor digitale pentru angajații acestora

Indicatorii de performanță se referă la numărul total de granturi aprobate care au primit punctaj la punctul 2.5 și la numărul de angajați din IMM-uri care vor urma programe de dezvoltare a competențelor digitale, așteptările pentru ambele aspecte fiind în proporție de 80%.

Evenimentul s-a finalizat prin discuția organizată pe grupuri de participanți, centrată în jurul a doua întrebari importante:

  1. In ce proiecte viitoare putem colabora?
  2. Ce alte politici publice putem influența?

Concluzia finală poate fi sumarizată prin faptul că stakeholderii manifestă un interes continuu pentru subiectul transformării digitale și și-au exprimat suportul pentru continuarea efortului de îmbunătățire a politicilor publice.