Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman Regiunea Bucuresti Ilfov, organizează “Cea de-a Doua Întâlnire a Stakeholderilor din România” în cadrul proiectului MICROFUTURE – Future proof microfinance for social inclusion, în data de 27 Februarie 2024.

Despre MICROFUTURE – Future proof microfinance for social inclusion:

MICROFUTURE este un proiect strategic de colaborare între instituții publice din România, Italia, Slovenia, Suedia și Franța. Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea cadrului de politici publice care sprijină microfinanțarea ca instrument în dezvoltarea economiei sociale în Europa. Proiectul pune accent pe învățarea interregională și schimbul de experiențe pentru a stimula dezvoltarea economică și socială în comunități.

Cea de-a Doua Întâlnire a Stakeholderilor din România:

Evenimentul reprezintă continuarea dialogului esențial început în cadrul primei întâlniri a stakeholderilor desfășurată anul trecut. Participanții vor avea oportunitatea de a discuta și dezbate aspecte relevante legate de microfinanțare și economie socială, precum și de a contribui activ la modelarea politicilor viitoare în acest domeniu.

Motivația evenimentului:

Întâlnirea cu stakeholderii din diverse sectoare economice este esențială pentru succesul proiectului MICROFUTURE. Prin colaborarea cu diverși actori economici din România, putem identifica oportunități, soluții inovatoare și strategii pentru promovarea microfinanțării și a economiei sociale.

Invitație deschisă:

Stakeholderii, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, ai mediului de afaceri și ai sectorului public sunt invitați să participe și să aducă contribuția lor la construirea unui cadru de politici publice eficient și incluziv.

OIR PECU București-Ilfov a subliniat importanța continuării dialogului și colaborării pentru promovarea economiei sociale și a microfinanțării ca instrumente cheie pentru dezvoltarea sustenabilă și incluziunea socială.

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea București-Ilfov acționează ca lider de parteneriat în proiectul MICROFUTURE, contribuind la consolidarea colaborării și sinergiilor între părțile implicate.