Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov organizeaza concurs de ocupare a functiei publice de executie vacanta consilier clasa I grad profesional in cadrul compartimentului Resurse umane si activitati suport, cu proba scrisa in data de 13.02.2023.