Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică anunţul privind inceperea activităţii pentru persoana declarată admisă la concursul de ocupare a unui post expert administraţie publică, Serviciului monitorizare proiecte, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512,  cu interviul în data de 18.10.2022.

Anunt incepere activitate