Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică erata la rezultatele probei scrise a concursului de ocupare consilier clasa I grad profesional superior in cadrul compartimentului Resurse umane si activitati suport.

Erata