Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publica raspunsul la contestatia depusa de candidatul cu dosarul inregistrat cu nr. 919/30.01.2023, la concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție
vacantă consilier clasa I grad profesional superior în cadrul compartimentului Resurse umane și activități suport din cadrul OIR PECU Regiunea București-Ilfov.

Raspuns contestatie