Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultate finale obţinute la concursul de ocupare, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, cu interviul în data de 24.03.2023, a 2 posturi de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, expert administrație publică, pentru proiectului ”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512

3458_Rezultate finale