Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultate finale obţinute la examenul de promovare în  gradul profesional superior celui deţinut din data de 08.11.2022 (proba scrisă și interviu)

409889_Rezultate finale