Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele obţinute la selecţia dosarelor de înscriere la concursul de ocupare, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a cinci posturi (5 posturi) expert administraţie publică, în cadrul serviciului Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte pentru proiectele: „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512 si ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525.

Rezultate_selectie_dosare_09012022