Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele finale la concursul de ocupare, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a 3 posturi expert administraţie publică.

Rezultate finale