Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele la interviul din data de 03.03.2023, din cadrul concursului de ocupare a 3 posturi in afara organigramei în cadrul proiectelor  ”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512 și ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525

Rezultate interviu