Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele la proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a functiei publice de executie vacanta consilier clasa I grad profesional superior in cadrul compartimentului Resurse umane si activitati suport.

1484_Rezultat proba scrisa