Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele la proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a unui post temporar vacant consilier clasa I grad profesional superior în cadrul Serviciului Monitorizare proiecte.

957_Rezultat proba scrisa