Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele la selecția dosarelor, în cadrul concursului de ocupare a 3 posturi în afara organigamei, la Serviciul Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte și compartimentul Monitorizare proiecte, pentru proiectele: ”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512 si ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525.

2263_Rezultate selectie dosare