Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele obținute la interviul din cadrul concursului de ocupare, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a 5 posturi expert administraţie publică, în cadrul serviciului Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte.

1219_Rezultate interviu