Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică REZULTATELE OBŢINUTE la interviul susținut în data de 08.11.2022, în cadrul examenului de promovare în gradul profesional superior celui deținut.

rezultate_interviu_08112022