Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică REZULTATELE OBŢINUTE la proba scrisă, susținută în data de 08.11.2022, în cadrul examenului de promovare în gradul profesional superior celui deţinut.

rezultate_proba_scrisa_08112022