Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică REZULTATELE OBŢINUTE la selecţia dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în gradul profesional superior celui deţinut din data de 08.11.2022 (proba scrisă)

13953_Rezultate selectie dosare