Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatul final la concursul de recrutare, pentru ocuparea, cu normă întreagă, a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier achiziție publică clasa I grad profesional principal – Serviciul Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte din cadrul OIR PECU – Regiunea București-Ilfov.

3363_Rezultat final