Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatul interviului din data de 03.02.2023 din cadrul concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție
temporar vacantă consilier clasa I grad profesional superior în cadrul serviciului Monitorizare proiecte din cadrul OIR PECU Regiunea București-Ilfov

1218_Rezultat interviu