Organismul Intermediar Regional București- Ilfov, în calitate de lider de parteneriat al proiectului MICROFUTURE – Future proof microfinance for social inclusion, finanțat prin programul INTERREG EUROPE, a fost gazda celei de-a doua ediție a evenimentului interregional MICROFUTURE.

Evenimentul a avut loc în perioada 7-8 noiembrie 2023, la Hilton Garden Inn Bucharest Old Town. În cadrul evenimentului au participa parterenerii proiectului din România, Italia, Slovenia, Suedia și Franța, reunind astfel reprezentanți de seamă din domeniul public și privat, marcând o etapă importantă în evoluția proiectului MICROFUTURE – Future proof microfinance for social inclusion.

Printre personalitățile importante care au onorat evenimentul cu prezența lor se numără domnul director Vladimir Rovințescu de la Direcția Generala Programe Europene Capital Uman și domnul directorul Silviu Ancuța de la Organismului Intermediar Regional București Ilfov.. Prezența lor a consolidat importanța și sprijinul acordat inițiativelor din domeniul microfinanțării și antreprenoriatului social, în domeniul economiei sociale.

Evenimentul a debutat cu o serie de prezentări remarcabile concentrându-se pe legătura dintre microfinanțare și antreprenoriatul social, abordând teme relevante în domeniul microfinanțării și al economiei sociale. Moderatorul sesiunii, Giuseppe Torluccio de la Yunus Foundation Italy, a condus prezentările susținute de Andi Duqi de la University of Bologna, Laura David de la BCR Social Finance IFN, Francesco Savoia de la Università degli Studi di Milano Statale și Micaela Mazzei de la University of Glasgow.

Partea a doua a evenimentului a inclus prezentări ale studiilor de caz din România, unde Angela Achiței de la „Alaturi de Voi” Romania Foundation, Felicia Relenschi de la AFIN, și Raluca Prelucă de la Structural Funds, National Centre for Competences in Social Innovation Romania au împărtășit experiențele lor în domeniul microfinanțării și antreprenoriatului social.

Prima zi a evenimentului s-a încheiat cu o sesiune de discuții de grup și prezentări ale analizei teritoriale, România, Italia, Slovenia, Suedia și Franța. O privire comparativă asupra hărții teritoriale MICROFUTURE a adus în prim-plan diversitatea și complexitatea acestui domeniu în context european.

După o deschidere plină de energie și discuții inspirate, a doua zi a Evenimentului Interregional “MICROFUTURE” promite a fi la fel de captivantă și plină de conținut. După o scurtă trecere în revistă a discuțiilor și concluziilor extrase din prima zi a evenimentului, evidențiind punctele cheie discutate, participanții sunt invitați să își împărtășească experiențele și să contribuie la conturarea viitorului sistemului de microfinanțare într-un workshop lansat și moderat de echipa de schimburi formată din reprezentanți ai Organismului Intermediar Regional București Ilfov (OIRBI), Centrul Metropolitan București (CMBO), și Fundația Yunus.

Lansarea atelierului de lucru Gap analysis “ a oferit participanților oportunitatea de a analiza și identifica elementele esențiale ale unui “sistem de microfinanțare rezilient pentru viitor” în fiecare teritoriu.

  • Partenerii au discutat semnificația termenului “future-proof” în contextul fiecărui teritoriu și au colaborat la conturarea formatului analizei de deficiențe (revizuirea slăbiciunilor furnizării de microfinanțare printr-o “lentilă” de “future-proof”).
  • S-a sublinia importanța legăturii dintre acest efort și procesul de îmbunătățire a politicii publice (adică identificarea deficiențelor care pot găsi soluții de Bune Practici provenite de la alți parteneri).
  • Sesiuni de discuții în grupuri și concluzii ale sesiunilor de schimb.

Sesiunea de închidere a adus în prim-plan concluziile și următoarele etape ale proiectului MICROFUTURE – Future proof microfinance for social inclusion.

Prin prezentările remarcabile, discuțiile interactive și analiza teritorială detaliată, participanții au explorat legătura dintre microfinanțare și antreprenoriatul social, identificând deficiențe și contribuind la modelarea viitorului unui “sistem de microfinanțare rezilient pentru viitor”. De asemenea, sesiunea de discuții a relevat conexiunea esențială dintre eforturile depuse și îmbunătățirea politicilor publice în domeniul economiei sociale și al microfinanțării.

Lansarea atelierului de lucru “Gap analysis” a fost un moment important, oferind participanților oportunitatea de a analiza și identifica elementele esențiale ale unui sistem de microfinanțare orientat către viitor în fiecare teritoriu. Partenerii au colaborat activ în conturarea formatului analizei de deficiențe, subliniind semnificația termenului “future-proof” în contextul fiecărui teritoriu și punând accent pe colaborarea pentru identificarea și implementarea de Bune Practici.

Sesiunea de închidere a adus în prim-plan concluziile și următoarele etape ale proiectului “MICROFUTURE”, subliniind importanța definirii și co-creării agendei pentru viitoarele evenimente interregionale. Participanții au demonstrat un angajament solid față de obiectivele proiectului și au fost încurajați să continue să aducă contribuții semnificative în conturarea direcției strategice a acestuia.

Evenimentul a fost marcat de un dialog intens și de o colaborare constructivă, confirmând determinarea partenerilor de a consolida parteneriate, de a aduce împreună experți și practicieni din domeniul microfinanțării și economiei sociale, și de a facilita schimbul de cunoștințe pentru promovarea inovațiilor și a bunelor practici în vederea unei dezvoltări durabile și incluzive.

Proiectul “MICROFUTURE – Future proof microfinance for social inclusion” continuă să fie un catalizator pentru consolidarea colaborării și pentru promovarea unei abordări sustenabile în domeniul microfinanțării, contribuind la construirea unei societăți mai incluzive și echitabile.