Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea București-Ilfov anunță anularea concursului de promovare pentru ocuparea unor funcţii publice de conducere vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv Şef serviciu, gradul II, SERVICIUL MONITORIZARE PROIECTE – ID post 569150 și Şef serviciu, gradul II, SERVICIUL VERIFICARE PROIECTE – ID post 569148, cu proba scrisă în data de 19.06.2023.

6685_anunt_anulare_examen