Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (actualizată), cu modificările și completările ulterioare și a Procedurii interne de recrutare și selecție, în vederea ocupării a sapte (7) posturi înființate în afara organigramei MIPE și a unităților subordonate, care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6003/05.12.2023, organizează concurs, cu interviul în data de 23.05.2024, în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a următoarelor posturi vacante de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PEO” Cod MySMIS 305730:+

✓ Compartimentul Evaluare și contractare proiecte – 1 post
1 post expert administrație publică (cod COR 242202), vechimea în specialitatea necesară ocupării postului: minim 5 ani

✓ Serviciul Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte – 4 posturi
2 posturi expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 5 ani
2 posturi expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an

✓ Serviciul Monitorizare proiecte – 2 posturi
1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 5 ani
1 post expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea necesară ocupării postului: minim 1 an

Anexe la prezentul Anunț: