Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov organizează concurs, în vederea ocupării a 2 posturi în afara organigramei pe perioadă determinată în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cu interviul în data de 21.07.2022