Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov, în condițiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (actualizată), cu modificările și completările ulterioare și a Procedurii interne de recrutare și selecție, în vederea ocupării posturilor înființate în afara organigramei MIPE și a unităților subordonate, care derulează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/sau prin Mecanismul de redresare și reziliență, aprobată prin Ordinul MIPE nr. 6003/05.12.2023, organizează concurs, cu interviul în data de 13.03.2024, în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a următoarelor posturi vacante de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului proiectului “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PIDS” Cod MySMIS 305712:

Serviciul Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte:
✓ 2 posturi expert administrație publică (cod COR 242202)
Serviciul Monitorizare proiecte
✓ 1 post expert administrație publică (cod COR 242202)