Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov organizeaza concurs de ocupare a  5 posturi in afara organigramei, in cadrul serviciului Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte, pentru proiectele ”Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona in mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512 si ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525.