Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea București-Ilfov (OIR PECU – Regiunea București-Ilfov), prin reprezentantul său legal, domnul Adrian Silviu Ancuța, director executiv, organizează, la sediul instituției, situat în București, b-dul Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă consilier clasa I grad profesional superior din cadrul compartimentului Resurse umane și activități suport (ID post 361271).

Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul OIR PECU – Regiunea București-Ilfov, situat în București, b-dul Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, după cum urmează:
– proba scrisă în data de 19.02.2024, ora 10:00;
– proba de interviu, se va desfăşura cu respectarea prevederilor art. 103 din Normele privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în cadrul cărora sunt stabilite funcţiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii.