OIR PECU Regiunea București-Ilfov organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant expert administrație publică în cadrul Serviciului monitorizare proiecte, în afara organigramei instituției în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea capacității OIR București Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512, cu interviul în data de 18.10.2022