Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov, cu sediul în Bucureşti, Bld. Carol I nr. 34-36, et. 11, sector 2, organizează examen de promovare în gradul profesional profesional superior celui deținut în data de 08.11.2022, ora 10.00 – proba scrisă.