Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea București-Ilfov publică raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor în perioada ianuarie-iunie 2023

957_Raport semestrial privind activitatea de solutionare petitii_I