Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea București-Ilfov publică raportul semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor în perioada iulie-decembrie 2023

958_Raport semestrial privind activitatea de solutionare petitii_II