Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea București-Ilfov publică rezultatele contestațiilor la selecţia dosarelor de înscriere la concursul de ocupare, cu interviul în data de 21.02.2024, în vederea ocupării, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a următoarelor posturi vacante de natură contractuală în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PEO” Cod MySMIS 305730: Serviciul Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte: 3 posturi expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani Serviciul Monitorizare proiecte și 4 posturi expert administrație publică (cod COR 242202), cu  vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani.

Rezultate contestatie_PEO