Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publica rezultatele finale la concursul de ocupare, cu interviul în data de 08.04.2024, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2029, a postului vacant de natură contractuală, expert administrație publică (cod COR 242202), cu vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani, Serviciul Verificare proiecte, compartimentul Verificare proiecte, în afara organigramei OIR PECU Regiunea București-Ilfov, în cadrul proiectului “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIR BI, pentru personalul implicat în PIDS” Cod MySMIS 305712

2690_Rezultate_finale_PIDS