OIR PECU Regiunea București – Ilfov publică rezultatele finale obţinute la concursul de ocupare, pe perioadă determinată, până cel târziu la data de 31.12.2023, a 2 posturi expert administraţie publică, în cadrul compartimentului Verificare proiecte, unitatea Verificare proiecte 1 post, pentru proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR Bucuresti Ilfov de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023”, cod MySMIS 133512 și în cadrul compartimentului Monitorizare proiecte 1 post, pentru proiectul ”Sprijin al activitatii OIR BI prin angajarea de personal contractual in afara organigramei pentru perioada 2020 – 2023” cod MySMIS 139525, cu interviul în data de 21.07.2022.

9765_Rezultate finale