Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman – Regiunea Bucureşti-Ilfov publică rezultatele la interviul din cadrul concursului de ocupare, pe perioadă determinată, cu timp parțial, a 3 posturi: asistent de proiect (cod COR 241307) – 1 post, specialist în relații publice (cod COR 243201) – 1 post, expert administraţie publică (cod COR 242202) – 1 post, în cadrul compartimentului Resurse umane și activități suport, pentru proiectul: “Future proof microfinance for social inclusion”, finanțat de Interreg Europe, cod ID01C0088

4441_Rezultate interviu